Kodisjoen kunta on perustettu 1896. Sitä ennen Kodisjoki on ollut Laitilan kylä. Muinaishautojen perusteella voidaan olettaa, että alueella on ollut asutusta jo 1300-500 eKr. Kylämäisen asutuksen Kodisjoen rannalle oletetaan syntyneen kuitenkin vasta 1200-luvun lopulla.

Perimätiedon mukaan Kodisjoki on jo aikojen aluksi mielletty kauniiksi paikaksi. Ensimmäisten asukkaiden tullessa Kodisjoen rannalle, he sanoivat "Kori joki" (= kaunis paikka). Joesta pyydettiin rapuja ja kaloja, samoin 1960-luvulla lopullisesti kuivatut järvet, Kodisjärvi ja Kivijärvi, olivat kalaisia. Olipa joen rannalla vesivoimaa käyttävä myllykin. Alkuaan joen varteen varsin tiheästi rakennettuja taloja siirrettiin kylän reunamille niin, että viimeisimmät siirrot on tehty 1900-luvun alkupuolella.

Kiertokoulu päätettiin perustaa 1873. Nykyinen koulurakennus valmistui 1930. Entinen oli tuhoutunut tulipalossa edellisenä vuonna. Kodisjoen uusi koulu, kaksikerroksinen tiilirakennus, herätti ihmetystä ja ihailua naapurikunnissakin.
Koulurakennus poikkesi täydellisesti kylämaiseman muista taloista ja muodosti uuden keskipisteen. Toinen rakennusmaamerkki Kodisjoen keskustaan nousi vuonna 1973, jolloin valmistui kolmikerroksinen, punatiilinen kerrostalo.

Kodisjoella kerrotaan olleen kirkko jo 1600-luvulla. Nykyinen kirkko rakennettiin 1778. Alunperin se oli punainen.
Kirkko uusittiin vuonna 1906, jolloin se sai nykyisen muotonsa.
Vanhin tie Kodisjoelta Raumalle on mennyt Soukaisten kautta. Aikajärjestyksessä toinen tie Kodisjoelta Raumalle on tehty Kaljasjärven suunnalta. Tie Vasaraisten kautta Raumalle on tehty yksityisen henkilön toimesta aivan 1900-luvun alussa. Talviteitä oli useita.

Puhelinyhteys Kodisjoelle tuli vuoden 1905 tietämissä ja sähkö Kodisjoelle vedettiin 1928. Henkilöautoja kodisjokilaiset omistivat jo 1920-luvulla.
Rauman kaupunki ja Kodisjoen kunta ovat neuvotelleet kuntaliitoksesta, joka astuisi voimaan 1.1.2007.
Päätös Kodisjoen kunnan liittymisestä Rauman kaupunkiin tehtiin Kodisjoen kunnanvaltuuston kokouksessa Kodisjoen koululla 27.3. äänin 8-5.

Yhteystiedot

puheenjohtaja Hannu Saviaho 
puh. 040 5346 057 
kodisjoki.seura@kodisjoki.fi

 

 

Made with ‌

HTML Code Creator